Fanatism

Fanatism, allmän, nedsättande benämning på religiösa eller politiska riktningar som utan hänsyn till rationella argument eller mänskliga hänsyn driver sin sak. Fanatikern är skeptikerns motpol. Åtskilliga riktningar i historien har fått namn om sig att vara särskilt fanatiska, t.ex. seloterna på Jesu tid, de radikala vederdöparna under reformationen eller extrema kristna och islamiska sekter i våra dagar. Även politiska minoritetsriktningar längst till höger och till vänster har fått denna beteckning.

Lägg till ny kommentar