Fatalism

Fatalism, ödestro eller läran att det som sker i världen är i förväg bestämt av ett öde som uppfattas antingen som en personlig (gudomlig) eller opersonlig, obetvinglig makt. Tanken är framträdande i den antika grekisk-romerska kulturen, i islam, i vissa former av kristendom samt i indisk religion/filosofi.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar