Fettembolism

Fettembolism, i det cirkulerande blodet förekommande fettpartiklar som härrör från krossad fettvävnad. Fettpartiklarna transporteras i venerna till hjärtat och därifrån till lungorna, fastnar där i små kärlgrenar och kan påvisas mikroskopiskt. Fettembolism uppträder oftast hos unga vuxna i efterförloppet till svåra traumatiska skador, särskilt efter brott på långa rörben. Den kliniska bild som tillskrivs fettembolism karakteriseras av andningssvårigheter med lufthunger. Tillståndet brukar numera betecknas adult respiratory distress syndrome (ARDS) och förklaras med disseminerad intravasal koagulation. Sannolikt är den samtidigt uppkommande fettembolismen inte orsak till tillståndet utan ett parallellfenomen. I mycket sällsynta fall passerar fettpartiklar kärlnätet i lungorna vilket ger upphov till fettembolism i det stora kretsloppet. Därvid kan fettdroppar uppträda särskilt i hjärnans och njurarnas blodkärl.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.