Folklorism

Folklorism, det konstgjorda återupplivandet eller vidmakthållandet av sådana element ur den traditionella folkkulturen som försvunnit, vanligen därför att de inte längre kunnat fylla sin egentliga funktion i ett förändrat samhälle. De kommer då ofta att uppträda i andra sammanhang än de ursprungliga och utnyttjas därvid inte minst inom turismen. Hit hör t.ex. folkdansuppvisningar och bärandet av folkdräkt, imiterade allmogemöbler och -smycken samt nybyggda "dalastugor". Folklorismen har blivit ett nytt arbetsfält för folkloristerna.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar