Folklorism

Folklorism, det konstgjorda återupplivandet eller vidmakthållandet av sådana element ur den traditionella folkkulturen som försvunnit, vanligen därför att de inte längre kunnat fylla sin egentliga funktion i ett förändrat samhälle. De kommer då ofta att uppträda i andra sammanhang än de ursprungliga och utnyttjas därvid inte minst inom turismen. Hit hör t.ex. folkdansuppvisningar och bärandet av folkdräkt, imiterade allmogemöbler och -smycken samt nybyggda "dalastugor". Folklorismen har blivit ett nytt arbetsfält för folkloristerna.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.