Fordism

Fordism, begrepp som populariserades under 1920-talet av Henry Ford själv. Det anspelade på kombinationen av massproduktion – i synnerhet det löpande bandet – och masskonsumtion. Genom Michel Agliettas (f. 1940) studie av den amerikanska kapitalismen, Régulation et crises du capitalisme: L'Expérience des États-Unis (1976), och bildandet av den "reguleringsteoretiska" skolan i Frankrike, kom begreppet att få ett nytt liv. Fordism blev beteckningen för det reguleringssätt som uppstod i USA under 1930-talet och som i olika varianter spreds till Västeuropa och Japan efter andra världskriget. Det kännetecknades av varaktiga konsumtionsvaror (bilar, bostäder, hushållsmaskiner), av kollektiva löneavtal och oligopolistisk prissättning, av krediternas stora roll samt av aktiv statlig konjunktur- och tillväxtpolitik. Internationellt präglades fordismen av amerikansk hegemoni och dollarn som världsvaluta. Fordismen hamnade under 1970-talet i en kris.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.