Fotorealism

Fotorealism, superrealism, hyperrealism, konst som i sin exakta verklighetsåtergivning gör intryck av att vara fotografi. Fotorealismen, som har sina rötter i popkonsten, florerade framför allt i USA på 1960- och 1970-talen. I vissa fall utfördes målningarna ovanpå ett fotografi som kopierats på en specialpreparerad duk. Malcolm Morley, en av de första fotorealisterna, utgick från fyrfärgsreproduktioner av fotografier; hans målningar påminner om bilder i resebroschyrer. I Sverige arbetade bl.a. John-e Franzén och Ola Billgren i fotorealistisk stil vid mitten av 1960-talet. När det gäller skulptur, ofta direkta avgjutningar (Duane Hanson), är de alternativa termerna super- och hyperrealism mer adekvata.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar