Fundamentalism (protestantisk)

Fundamentalism, en kristen (protestantisk) rörelse som betonar Bibelns ofelbarhet i alla slags frågor, inte bara de religiösa. Den uppstod i strängt kalvinistiska kretsar i USA på 1890-talet som en skarp protest mot den historisk-kritiska bibelforskningen och den moderna naturvetenskapen. Fundamentalisterna betraktar Bibeln som verbalinspirerad. De slår särskilt vakt om skapelsen på sex dagar (utvecklingsläran förkastas), jungfrufödelsen, det ställföreträdande försoningsoffret, den kroppsliga uppståndelsen och Kristi återkomst, allt tolkat mycket bokstavligt och rationalistiskt. Själva benämningen kommer från bokverket "The Fundamentals", bibeltrogna artiklar som samlades och gavs ut i Chicago i tolv volymer 1910–15 av "två kristna lekmän" och gratis skickades (i ca 275 000 ex.) till präster, lärare etc. över hela den engelsktalande delen av världen. Ordet fundamentalism undviks numera av rörelsens egna medlemmar.

Fundamentalismen har fått betydande gehör i protestantiska lekmannakretsar, särskilt i USA, där rörelsens idéer ofta fått påverka också politiska beslut. Mot Kyrkornas Världsråd har fundamentalisterna bildat International Council of Christian Churches. Fundamentalismen uppträder numera i varierande former och kan inte klart avgränsas från biblicistiska uppfattningar av mindre doktrinärt slag.

I en del evangelikala och konservativa kretsar har man försökt återvinna och rehabilitera termen för att positivt kunna visa att man tar Bibeln på allvar och räknar med bestämda "fundament" för tron – utan att bejaka den ursprungliga fundamentalismens mer extrema former. Det har dock visat sig svårt att återge termen en sådan positiv innebörd.

I romersk-katolska kyrkan är integrismen en sorts motsvarighet till fundamentalism.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.