Fysikalism

Fysikalism, filosofisk uppfattning enligt vilken alla meningsfulla påståenden ytterst kan föras tillbaka till påståenden om fysiska föremål eller processer. I vetenskapsteoretiska sammanhang är uppfattningen särskilt förknippad med de logiska positivisterna, som menade att alla empiriska vetenskaper i princip kunde reduceras till fysik i vid mening, innefattande alla vetenskaper om den materiella världen, t.ex. astronomi, mineralogi, kemi, geologi och meteorologi. Denna åsikt innebar dock varken att en sådan reduktion faktiskt borde genomföras eller att andra vetenskaper skulle ta efter fysikens arbetsmetoder, utan sågs tvärtom som en principiell garanti för meningsfullheten hos andra vetenskapers begreppssystem.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar