Gallicism

Gallicism, språkligt uttryck som beror på inflytande från franskan.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar