Georgism

Georgism, tankeriktning som ansluter sig till Henry Georges politiska idéer, varav den viktigaste är att ersätta alla skatter med en enhetsskatt på mark. Denna skatt skulle inte ha några negativa effekter på arbete och kapitalbildning, samtidigt som den skulle vara rättvis, bl.a. genom att dra in oförtjänt värdestegring på mark. Georgismen kan svårligen inordnas i en politisk höger–vänsterskala.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar