Gravitropism

Gravitropism, äldre geotropism, tillväxtrörelser hos växter framkallade av tyngdkraften (eller av centrifugalkrafter). Rörelserna medför att växtens delar intar olika vinklar i förhållande till tyngdkraftens riktning. Huvudrötter har positiv gravitropism och växer lodrätt ned; groddplantors skott visar negativ gravitropism och växer rakt upp, mot tyngdkraften. Sidorötter, sidoskott och blad kan orientera sig i karakteristiska vinklar i förhållande till huvudaxeln (plagiotropism); horisontella rötter sägs vara diagravitropa. Om växtens delar bringas ur sin naturliga position i förhållande till lodlinjen initieras gravitropiska reaktioner, och tillväxt sker så att avvikelsen kompenseras. Den ena sidan av organet växer då mer än den andra, och organet kan igen "balansera" rätt.

Gravitropismens processer är noggrant studerade hos bl.a. havreskott och rötter av krasse. En reorientering av en gravitropiskt känslig växtdel leder enligt statolitteorin till att s.k. statoliter omfördelas i speciella celler. I havreskottets spets liksom i rötternas yttersta del, rotmössan, innehåller cellerna stärkelsekorn som fungerar som statoliter. I rhizoider från vissa alger fungerar bariumsulfatkorn som statoliter. Statoliternas nya position stimulerar cellerna på olika sätt, och en jon- och hormontransport sker tvärs över växtdelen. Detta förändrar ofta elektriska potentialer i cellerna och över hela växtdelen.

Den skiftande fördelningen av växthormon ger också olika tillväxthastighet på under- och ovansida, varför växtdelen rätar upp sig. I flera arter spelar växthormonerna auxin och abskisinsyra viktiga roller, i andra gibberelliner. På cellnivå är kalcium viktigt för de gravitropiska reaktionerna. I rötter sker en signaltransport från rotmössan till sträckningszonen, där tillväxten sker. Också i rötters gravitropiska reaktioner ser auxin och kalcium ut att ha centrala regleringsfunktioner.

Gravitropiska balansreaktioner kan startas i växter efter bara några sekunders avböjning från lodlinjen. Experiment under tyngdlöshet, då balanssystemet är satt ur spel, har avslöjat nya sidor rörande gravitropismen.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.