Hydrotropism

Hydrotropism, ibland hygrotropism, kröknings- eller tillväxtrörelse hos växtorgan eller celler, styrd av vatten- eller fukthalten i omgivningen. Växtrötter orienterar sig t.ex. hydrotropiskt mot de områden i marken som har de gynnsammaste vattenförhållandena.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar