Hyperurbanism

Hyperurbanism, benämning på sådana språkdrag som är resultatet av att en talare väljer att använda hyperkorrekta former i försök att undvika regional eller dialektal färgning i sitt tal.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar