Hypoparatyreoidism

Hypoparatyreoidism, underfunktion av bisköldkörtlarna med nedsatt hormonproduktion som följd. Hypoparatyreoidism förekommer oftast efter avsiktligt kirurgiskt avlägsnande av körtlarna. Avlägsnandet kan också ske oavsiktligt, t.ex. i samband med sköldkörteloperation. Pseudohypoparatyreoidism är en medfödd defekt, där hormonproduktionen är normal, men låg perifer hormoneffekt (ökad resistens mot hormonet) föreligger. Slutligen finns en s.k. idiopatisk form av hypoparatyreoidism där autoimmuna mekanismer antas vara orsaken. Obehandlad kan hypoparatyreoidism leda till svårt kramptillstånd, tetani. Behandlingen består i tillförsel av kalk och vitamin D.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.