Adventism

Adventism (av lat. adve_ntus 'ankomst'), en rörelse inom kristenheten som särskilt betonar läran om Kristi snara återkomst till jorden.

Den moderna adventismen växte fram i USA under 1830- och 1840-talen och förekommer i dag i alla världsdelar. The Seventh-day Adventist Church grundades formellt 21 maj 1863. Till Sverige kom den 1880. Den är organiserad som en centralstyrd internationell kyrka med huvudsäte i Washington D.C. Totalt har den drygt 9 miljoner medlemmar (juli 1996), i Sverige drygt 3000 (1995). Den har framgått ur baptismen och har från den övertagit troendedopet och troendeförsamlingen. Särskilt utmärkande är seden att iaktta lördagen, sabbatsdagen, som vilodag i stället för söndagen; därav "sjundedagsadventister" och den officiella beteckningen

Sjundedags Adventistsamfundet. Andra utmärkande drag är den starka betoningen av en hälsosam livsföring (vegetarianism och avståndstagande från alkohol, tobak, kaffe och te). Dop och nattvard praktiseras. Före nattvarden tvättar man varandras fötter för att symbolisera viljan att i kristen ödmjukhet tjäna varandra. Helvetets existens förnekas, och man lär att endast de som tror på Kristus får evigt liv.

Vissa av adventisternas pionjärer väntade Kristi återkomst 22 okt. 1844. Då denna händelse uteblev, drevs man att omforma sin tro. Enligt adventismens kända profetissa, Ellen G. White (1827–1915), gick Kristus den dagen in i "den himmelska helgedomen" för att rena den. Fasthållandet vid denna och andra specialläror gjorde att adventisterna hamnade i en isolering inom kristenheten, som först på senare tid har mjukats upp. Välkända adventistiska institutioner i Sverige är Hultafors och Nyhyttans hälsocentra och i Rimbo Ekebyholms friskola med bl.a. internat för elever från årskurs 7.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.