Darwinism

Darwinism, den teoretiska syn på biologisk evolution som framfördes av Charles Darwin och A.R. Wallace 1858. Enligt dem är det naturliga urvalet den viktigaste drivande kraften vid utvecklingen. Urvalet verkade på en naturlig variation, vars orsaker klarlades först senare. Mekanismen ansågs driva evolutionen steglöst eller i mycket små steg från art till art.

Härigenom är darwinismen en teori för mikroevolution. En utvecklad 1900-talsform kallas neodarwinism. Efter 1900-talets mitt har forskningen klarlagt en rad mekanismer som kan sammanfattas i en kompletterande teori för makroevolution, dvs. evolution genom snabba, ofta abrupta steg, som lett till uppkomsten av många grupper av högre rang. Socialdarwinism kallas de sociologiska och antropologiska inriktningar som med hänvisning till Darwins biologiska evolutionsteori söker förklara och rättfärdiga sociala och ekonomiska ojämlikheter mellan raser och samhällsklasser. Socialdarwinismen bör egentligen tillskrivas samhällsfilosofen Herbert Spencer, som var den förste som på detta sätt missbrukade Darwins idéer och som bl.a. lanserade tesen om "the survival of the fittest".

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.