Despotism

Despotism, despoti, styrelseform där all statsmakt är samlad hos en viss person (en despot) eller en viss grupp, som utövar denna makt efter eget godtycke; total diktatur. Aristoteles använde despoti som beteckning för ett asiatiskt regeringssätt, där härskaren styrde sina undersåtar som slavar. Under 1500- och 1600-talen användes ordet inom europeisk statsteori, delvis för att rättfärdiga koloniala erövringar. Vid 1600-talets slut började termen även begagnas för att karakterisera styrelsen i en europeisk stat, nämligen Frankrike under Ludvig XIV, som av motståndare ansågs ha infört ett "asiatiskt" styre.

Under 1700-talet fick despotibegreppet stor spridning genom upplysningstidens franska skriftställare. Montesquieu delade (1748) in styrelseformerna i republiker, monarkier och despotier. Såväl i monarkin som i despotin fanns en enda härskare, men despotin skilde sig från monarkin genom att styras utan bestående lagar eller respekt för undersåtarnas rättigheter. Den stora franska encyklopedin beskriver (1754) despotisme, "en enda mans tyranniska, godtyckliga och absoluta välde", som en asiatisk styrelseform. Denna upplysningens kritik mot despotismen undergrävde den europeiska absoluta monarkins legitimitet.

Termen upplyst despotism, som uppfanns av tyska 1800-talshistoriker, avser främst förhållandena i av lagar och sedvänjor begränsade europeiska envälden, där monarker på 1700-talet sökte genomföra reformer i upplysningsidéernas anda. I 1800- och 1900-talens diskussioner om en särskild asiatisk samhällstyp har orientalisk despotism avsett en styrelseform där en härskare, som stödde sig på byråkrati och armé, innehade den högsta makten och där detta system betingades av att staten vidmakthöll risodlingen genom ett omfattande bevattningssystem.

Benämningen despoti har i stor utsträckning använts om maktmissbruk i skilda, även privata, sammanhang. Ett tidigt svenskt exempel finns i Gustav III:s tal till ständerna efter statskuppen 1772, där frihetstiden beskrivs som "en olidelig aristokratisk despotisme i det rådande partiets händer".

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.