Determinism

Determinism, filosofisk ståndpunkt enligt vilken allt som sker sker med nödvändighet, helt bestämt av förutgående orsaker eller andra redan givna villkor. Deterministiska uppfattningar utvecklades redan under antiken och har haft stor utbredning såväl under antiken som under nyare tid. I en form av determinism tänker man sig att allt är bestämt av ödet eller av en gudomlig kraft, och man talar då om fatalism. En annan form av determinism utgår i stället från en föreställning om naturens lagbundenhet, enligt vilken inget sker utan orsak, av ren slump. Denna föreställning fick ökad näring av naturvetenskapernas framsteg under den nyare tiden. Ett klassiskt uttryck för denna form av determinism är ett uttalande av den franske matematikern Laplace, att för en intelligens som kände alla naturens krafter och alla partiklars lägen i ett givet ögonblick skulle ingenting vara ovisst; han skulle i en enda formel kunna sammanfatta alla rörelser, förutsäga framtiden och exakt fastställa det förflutna.

Tanken att framtiden på detta sätt i princip är bestämd av det närvarande har blivit starkt ifrågasatt genom utvecklingen av den nya fysiken, i synnerhet genom kvantmekanikens tillkomst. Det som gjort determinismen till en så omstridd ståndpunkt är emellertid att den tycks strida mot tanken att människan har en fri vilja och är ansvarig för sina handlingar. De frågor som denna konflikt väcker går under namnet den fria viljans problem, och hör till de mest omdiskuterade i filosofins historia.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.