Jansenism

Jansenism, strängt augustinsk åskådning inom den romersk-katolska kyrkan (huvudsakligen under 1600-talet), med Cornelis Jansens bok Augustinus som teologisk grund. Sitt tidigaste fäste hade rörelsen i Leuven i Spanska Nederländerna. Enligt jansenismen är människan helt fallen i synd och utan hopp om frälsning. Räddad blir enbart den som Gud fritt väljer att ge sin nåd (predestinationslära). I Frankrike fick jansenismen ett starkt fäste i klostret Port-Royal (nära Paris), där den utvecklades av Antoine Arnauld och påverkade Pascal. Den jansenistiska fromheten utmärkte sig för en rigorös stränghet, som stod i bjärt kontrast till jesuiternas mera toleranta själavårdspraxis.

Jansenismen mötte tidigt kyrkligt motstånd. Den fördömdes 1642 av påven Urban VIII och 1653 av Innocentius X. I början av 1700-talet följde en ny kris. Clemens XI fördömde en rad jansenistiska teser 1705 och 1713; Ludvig XIV förvisade Arnauld och lät riva ned Port-Royal. Konflikten gav i Nederländerna upphov till en kyrklig schism,

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.