människan

Pseudohypoparatyreoidism

Pseudohypoparatyreoidism, medfödd defekt som utgörs av bristfälligt utnyttjande av bisköldkörtelhormon, vilket leder till sänkt kalciumhalt i blodet, störning av skelettutvecklingen och kortvuxenhet, grumling av ögonlinsen samt förkalkningar i hjärnan. Den biokemiska defekten består i försvagad signal i cellen när bisköldkörtelhormonet binds till sin membranreceptor. Genom behandling med vitamin D kan kalciumhalten i blodet normaliseras och komplikationer undvikas.

Pseudohermafroditism

Tillstånd där könskörtlarna är av det ena könet och de yttre könsdelarna av det andra könet. En kvinnlig pseudohermafrodit har äggstockar, men de yttre könsdelarna är utvecklade i manlig riktning. Orsaken är överproduktion av manliga könshormoner hos fostret p.g.a. en ärftligt betingad enzymdefekt. En manlig pseudohermafrodit har testiklar, men den manliga könsutvecklingen är bristfällig p.g.a. defekt bildning eller verkan av testosteron under fosterlivet. Pseudohermafroditism förekommer också hos djur, särskilt hos svin och get.

Polymorfism

Polymorfism, mångformighet, fenomenet att individerna i en population förekommer i två eller fler tydligt skilda former, morfer, med olika utseenden eller fysiologiska egenskaper. Jfr dimorfism. Även t.ex. organ, proteiner och gener kan vara polymorfa. De olika morferna kan vara framkallade av miljön men beror vanligen på att generna för de polymorfa egenskaperna finns i olika versioner, s.k. alleler. Så har t.ex. olika individer av arten trädgårdssnäcka olika grundfärg och 0–5 mörka band.

Meningism

Meningism (nylat. meningismus, av meninx), reflektorisk muskelsammandragning i nacken (nackstyvhet) till följd av retning av de mjuka hjärnhinnorna. Orsaken till denna retning kan bl.a. vara infektion med bakterier eller virus. Även en blödning mellan de mjuka hjärnhinnorna (subaraknoidalblödning) till följd av t.ex. våldsinverkan mot huvudet eller brustet åderbråck (aneurysm) kan ge upphov till meningism.

Konnektionism

Konnektionism (av konnektion), nyare riktning inom artificiell intelligens. Inspirerad av neurofysiologi, associationspsykologi och fysik förespråkar konnektionismen ett empiristiskt alternativ till det klassiska, rationalistiska paradigmet för artificiell intelligens. I det klassiska paradigmet vill man, med matematik, logik och språk som inspirationskällor, förstå och konstruera kognitiva processer som ett regelmässigt manipulerande av strukturerade symboler, oberoende av detaljerna i det specifika medium i vilket de är realiserade.

Jodism

Jodism, tillstånd som kan uppstå vid längre tids tillförsel av jodid, en numera ovanlig behandlingsform. Jodism kännetecknas av svullnad av och ökad sekretion från olika körtlar, bl.a. dem i luftrörens (jodhosta) och näsans slemhinnor (jodsnuva), tårkörtlarna (jodtårar) och hudens talgkörtlar (jodakne). Symtomen försvinner när jodidtillförseln upphör.