musik

Cecilianism

Cecilianism (efter det kristna helgonet Cecilia), en kyrkomusikalisk reformrörelse som i början av 1800-talet framträdde som en reaktion mot den symfoniskt präglade kyrkomusiken med orkesterackompanjemang. Cecilianism hävdade att gregoriansk sång och oackompanjerad flerstämmighet i de förklassiska mästarnas stil bättre överensstämde med den katolska liturgins anda. Allgemeiner Cäcilienverband grundades 1868.

Bruitism

Bruitism, musikriktning utvecklad som en underavdelning till futurismen. Manifestförfattaren och "tonsättaren" Luigi Russolo skapade i början av 1900-talet en rad bullerkompositioner med bil- och flygplansmotorer som centrala element. Efter en första sensationsfas tappade t.o.m. Russolo intresset, men bruitismen har levt kvar som en viktig komponent i den uppblomstrande slagverksmusiken under efterkrigstiden. Även den elektroakustiska musiken kan söka en av sina rötter i bruitismen.