Plutonism

Plutonism inom geologi

Alla processer som hänger samman med en magma i den mån de utspelas inuti jordskorpan.

Plutonism inom idéhistoria

En vid slutet av 1700-talet och under tidigare delen av 1800-talet rådande föreställning att alla bergarter bildats genom inverkan av underjordisk värme. Bland ledande plutonister brukar nämnas James Hutton, John Playfair och James Hall. Hutton kunde visa att inte bara basalt, som vulkanisterna hävdade, utan även granit var av magmatiskt ursprung och att bildning av granit inte varit inskränkt till jordens äldsta tid utan ägt rum många gånger under jordens historia. Värmen i jordens inre påverkade även sediment så att de hårdnade till bergarter vilka pressades uppåt och blev kontinenter. Plutonismen stod i motsatsförhållande till neptunismen, uppfattningen att alla bergarter bildats i vatten.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.