Poststrukturalism

Poststrukturalism, filosofisk riktning, med utbredning framför allt i Frankrike, som efterträtt och på flera punkter revolterat mot strukturalismen. Denna, sådan den företrätts av exempelvis Claude Lévi-Strauss, innebär en stark tilltro till vetenskapen och till möjligheten att nå en exakt och systematiskt uppbyggd kunskap om den sociala verkligheten. Poststrukturalismen, sådan den företräds av t.ex. den senare Michel Foucault eller av Jacques Derrida, präglas av misstro mot vetenskapens och förnuftets pretentioner. Den innebär, så även hos Jean-François Lyotard, ett avvisande av möjligheten att nå systematisk kunskap om människan eller historien. Samtidigt behåller poststrukturalismen många av de drag som varit utmärkande för strukturalismen, t.ex. avvisandet av idén om subjektet med dess tro på människans frihet och kreativitet samt beroendet av Ferdinand de Saussures språkteori. Termen poststrukturalism är, i likhet med de flesta dylika termer, vag och mångtydig i fråga om sitt tillämpningsområde.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.