Purism

Purism inom språkvetenskap

Purism, strävan efter renhet i ett eller annat avseende. inom språkvetenskap en inriktning som går ut på att hindra inlån av främmande språkelement till det egna språket. I stället för att låna ord från andra språk söker man skapa nya ord med det egna språkets tillgångar eller vidga betydelsen hos existerande ord eller återuppväcka gamla inhemska ord som gått ur bruk och ge dem en ny användning. En mer strikt puristisk hållning kan vidare sträva efter att mönstra ut redan inlånade element ur språket. En delvis framgångsrik puristisk insats gjorde Viktor Rydberg på 1800-talet, då han lanserade ord som dryfta, hörsal och kynne.

Purism inom konst

Purism, strävan efter renhet i ett eller annat avseende. konstriktning lanserad i Paris 1918 med boken Après le cubisme av Amédée Ozenfant och C.E. Jeanneret (mer känd som Le Corbusier). Tillsammans argumenterade de för purismen i tidskriften L'Esprit Nouveau 1920–25 och i boken La peinture moderne (1925). Inspirerade av maskinernas precision ville de, på kubismens grund, skapa ett mera sammanhållet och allmängiltigt måleri med ett fåtal renodlade objekttyper. De övertog den kubistiska rekvisitan av vaser, buteljer, glas, pipor och musikinstrument och reducerade dem till arketyper i ett stillebenmåleri med arkitektonisk uppbyggnad och ett fåtal färgklanger. Purismen spelade en viktig roll i 1920-talets avantgardistiska debatt och var idémässigt central för funktionalismens framväxt. I Sverige finns drag från purismen hos bl.a. Otto G. Carlsund, Halmstadgruppen och Torsten Jovinge.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.