Världsfederalism

Världsfederalism är en idépolitisk åsikt enligt vilken en global union med federalt statsskick bör skapas. Till denna union skall varje nation avstå en del av sin nationella suveränitet. Endast på detta sätt anses det vara möjligt att åstadkomma bestående fred mellan folken. Genom en global rättsordning skall mellanfolkliga konflikter lösas på fredlig väg. Världslag skall stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och skall kunna hävdas genom en global fredsstyrka eller världspolis. En världsregering skall ha befogenhet att verkställa en politik som tjänar alla folks gemensamma intressen men skall inte befatta sig med andra uppgifter.

Enligt en "minimalistisk" riktning bör världsparlamentet och världsstyrelsen inte ha större makt än vad som fordras för att upprätthålla världsfreden. Enligt en "maximalistisk" riktning bör världssamfundets federala myndigheter också ta sig an t.ex. sociala, ekonomiska och ekologiska frågor som är av betydelse för hela världssamhället. Flertalet världsfederalister betraktar världsfederationen som ett mål på mycket lång sikt. De hoppas att FN genom reformer av sin praxis och sina stadgar steg för steg skall kunna omvandlas till en världsstyrelse. Efter andra världskriget tillkom World Federalist Movement (WFM), tidigare med annat namn; en svensk gren är Sveriges Världsfederalister (SVF). I en rad länder, bl.a. i Sverige, skapades stora världsfederalistiska parlamentarikergrupper. Bland många framstående representanter för rörelsen och dess idéer kan nämnas Clement Attlee, Albert Einstein, Per Hækkerup och Bertrand Russell.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.