Industrialism

Industrialism kan syfta på:

  • Industrialisering – började under 1700-talet, för att under 1800-talet spridas i västvärlden
  • Industriella revolutionen – de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i slutet av 1700-talet (1750-1850)
Kategori: 

Lägg till ny kommentar