Jingoism

Jingoism (eng., till uttrycket by Jingo i en vid tiden för begreppets tillkomst aktuell music hall-refräng: "We don't want to fight, But, by Jingo! if we do..."), aggressiv, ofta militant nationalism, en brittisk motsvarighet till chauvinism. Den sång som uttrycket kan härledas till stödde premiärminister Disraelis beslut att sända den brittiska medelhavsflottan till Dardanellerna för att hindra Ryssland från att ockupera Konstantinopel under rysk–turkiska kriget 1877–78.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar