Jodism

Jodism, tillstånd som kan uppstå vid längre tids tillförsel av jodid, en numera ovanlig behandlingsform. Jodism kännetecknas av svullnad av och ökad sekretion från olika körtlar, bl.a. dem i luftrörens (jodhosta) och näsans slemhinnor (jodsnuva), tårkörtlarna (jodtårar) och hudens talgkörtlar (jodakne). Symtomen försvinner när jodidtillförseln upphör.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar