Journalism

Journalism, benämning på en form av journalistik som uppstod i USA på 1960-talet. Tongivande var Tom Wolfe, som karakteriserat new journalism som en subjektiv, personcentrerad skrivform som använder litterära grepp som monologer, berättande i scener och detaljrika miljöbeskrivningar. Till skolan brukar föras journalister som Jimmy Breslin, Gay Talese och Hunter S. Thompson, men också författare som Truman Capote och Norman Mailer.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar