Kammekanism

Kammekanism, anordning för olikformig rörelseöverföring mellan två maskindelar. Rörelsen styrs vanligen av en kam på en kamaxel, mot vilken en följare som upptar den styrda, periodiska rörelsen glider. Följarens lagring bestämmer den styrda rörelsens karaktär som kan vara fram- och återgående eller vippande. Kontakten mellan kam och följare säkerställs antingen med förspända fjädrar eller geometriskt genom spår- eller konjugatkammar.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar