Karriärism

Karriärism kan beskrivas som en inriktning på framgång i yrkeslivet

Kategori: 

Lägg till ny kommentar