Katedersocialism

Katedersocialism, ursprungligen ett öknamn på en riktning inom den tyska nationalekonomin under 1800-talets tre sista decennier. Katedersocialismen sammanfaller i stort sett med den yngre historiska skolan. Katedersocialisterna var borgerliga socialreformatorer som använde pressen och de akademiska lärostolarna för att föra fram sitt budskap till allmänheten. De kritiserade å ena sidan manchesterliberalismen, som dominerade den ekonomiska journalistiken, men tog å andra sidan avstånd från den allt mer inflytelserika marxismen och socialdemokratin. De verkade för reformer av kapitalismen för att minska den fria konkurrensen och dämpa de sociala motsättningarna. De förespråkade kartellbildningar, fackföreningar, progressiv beskattning, obligatoriska socialförsäkringar och nationaliseringar. De fick ett betydande akademiskt inflytande och påverkade den ekonomiska och sociala lagstiftningen i Tyskland. Katedersocialismens främsta företrädare var Gustav von Schmoller, Georg Friedrich Knapp, Lujo Brentano (1844–1931) och Adolph Wagner.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.