kristendom

Spiritualism

Spiritualism, samlingsbenämning på kristna riktningar som betonar den heliga Andens direkta verkan i hjärtat som ett "inre ord". Bland 1500-talets kristna reformationsrörelser var de radikalare än Luther och blev föremål för hans hätska kritik. Luther betonade konsekvent att Andens verkan i hjärtat förmedlas genom det yttre ordet och sakramenten. Somliga spiritualister var politiskt radikala och understödde böndernas väpnade uppror (t.ex. Thomas Müntzer). Andra (vissa döpargrupper) var i stället pacifister; arvtagare till de sistnämnda är bl.a. kväkare och mennoniter.

Schartauanism

Schartauanism kommer från Henric Schartaus förkunnelse utgående väckelserörelse, som starkt präglat det som senare kallats den västsvenska kristendomstypen men också nått vidare inom Svenska kyrkan. Talrika blivande präster tog intryck av Schartaus verksamhet i Lund och övertog hans predikometod. Ledande schartauaner var bl.a. Johan Henrik Holmqwist (1801–79) i Kville, Henrik Florus Ringius i Solberga och Joseph Natanael Rexius (1852–1929) i Göteborg.