nationer

Panarabism

Panarabism, uppfattningen att alla araber och arabfolk utgör en enda nation, trots olikheterna i faktiskt talspråk, kulturtradition och religionstillhörighet. Den kan också vara ett politiskt program: strävan att förena alla araber till en enda stat, eller åtminstone etablera ett nära samarbete mellan arabstaterna. Panarabismen har samband med den litterära arabiska kulturrenässans (an-nahda) som började under senare delen av 1800-talet, med namn som Butrus al-Bustani och, senare, Mustafa Lutfi al-Manfaluti.

Panamerikanism

Panamerikanism, benämning på samarbetet mellan staterna på västra halvklotet. Detta startade redan 1826 med Simón Bolívar som initiativtagare. År 1889 bildades den första fasta organisationen, från 1910 kallad Pan-American Union. Den hade länge svårt att fungera på grund av att USA ofta blandade sig i de övriga ländernas inre angelägenheter, men under 1930-talet tog samarbetet fart och ledde till Rio-pakten 1947 och bildandet av OAS 1948.