övrigt

Adualism

Adualism (av grek. nekande a och lat. duali_smus, av dua_lis 'som gäller två', alltså: 'ej tvåfaldighet'), term i Piagets teori som hänför sig till det späda barnets oförmåga att skilja mellan ett jag och ett du.