poesi

Poetism

Poetism, litterär och konstnärlig riktning inom tjeckisk modernism. Ledande namn inom poetismen var diktarna Vítxzslav Nezval och Jaroslav Seifert samt teoretikern Karel Teige, vars manifest (1924) betonade poesins karaktär av lek, livsglädje och fria associationer. Poetismen var vid sidan av fransk surrealism en viktig inspirationskälla för tjeckisk surrealism.

Imaginism

Imaginism, rysk poetisk rörelse som framträdde 1918 under inflytande av italiensk futurism och engelsk imagism. Den leddes av Vadim Sjersjenevitj (1893–1942) och dess mest berömde medlem var Jesenin. I gruppens manifest underströks att den enda riktiga poetiska metoden var att "visa livet genom bilder och deras rytm". Viktiga slagord var "poesi utan verb" och "katalog av bilder". Imaginismen var ett extremt inslag i tidens poetiska debatt. Dess betydelse upphörde sedan Jesenin lämnat gruppen 1924.