politiskt

Keynesianism

Keynesianism, riktning inom nationalekonomisk makroteori som uppstod under 1930-talet och hade sitt största inflytande under 1950- och 1960-talen; den är uppkallad efter John Maynard Keynes. Keynesianismen är till skillnad från klassisk och neoklassisk nationalekonomi pessimistisk till marknadsmekanismens förmåga att skapa balans med full sysselsättning i samhällsekonomin.

Kemalism

Mustafa Kemal Atatürk (född Mustafa; senare känd som Mustafa Kemal Pascha), född 19 maj 1881 i Selânik (nuvarande Thessaloniki) i Osmanska riket, död 10 november 1938 i Istanbul i Turkiet, var en turkisk militär och revolutionär politiker. Han grundade det moderna Turkiet och var dess förste president från 29 oktober 1923 fram till sin död 1938. Han var ledare för Republikanska folkpartiet.

Kapitalism

Kapitalism (av kapital), gängse beteckning på ett ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionens inriktning och omfång regleras av marknadsmekanismer. Det är således varken stat eller kooperativ som i ett sådant system är de främsta ägarna av jord eller industrier, och produktionen inriktas på det som visar sig finna köpare. Samhällen och tidsåldrar i vilka kapitalism dominerar kallas kapitalistiska.

Isolationism

Isolationism, benämning på en utrikespolitisk strävan att avskärma sig, särskilt beträffande USA fram till andra världskriget. Där innebar isolationismen vägran att befatta sig med "Gamla världens" problem och konflikter. Som ursprunget till denna politik brukar man beteckna George Washingtons neutralitetsproklamation 1793 och hans "farewell address", det tal han höll 1796 i samband med att han avgick som president, och i vilket han varnade sina landsmän för att ingå bindande allianser med främmande makter.

Internationalism

Internationalism, strävan att främja över- och mellanstatliga ändamål på bekostnad av nationella egenintressen. Internationalismen har under 1900-talet spelat en betydelsefull roll inom den socialistiska ideologin men också för andra ideologier och bl.a. fredsrörelser, kyrkor och olika former av biståndsarbete.

Globalism

Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts närmare varandra. I allmänt språkbruk har Globalisering kommit att syfta på den ekonomiska integrationen mellan olika nationella ekonomier.

Castroism

Castroism (castrismo på spanska) är en ideologi i linje med och skapat av Fidel Castro. Castroismen påverkas av många ideologier men särskilt teorier av den kubanske revolutionär José Martí, och efter 1961, Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, och enligt vissa Che Guevara. Castroism huvudfokus är praktik och teori bakom revolutionen och revolutionära regeringen på Kuba och främjar kubansk nationalism, latinamerikansk solidaritet, social rättvisa och folkets demokrati.

Futurism

Futurism, radikal idé- och kulturströmning i Italien som hade sin största betydelse under 1910-talet, då den även fick efterföljare i andra länder, främst i Ryssland. Rörelsens grundare och ledare var författaren F.T. Marinetti, som 20 februari 1909 publicerade futurismens manifest i Le Figaro. Rörelsens vida ambitioner framgår av de talrika manifest inom kulturlivets alla områden och inom politiken som publicerades under de följande åren.

Sidor