religion

Socinianism

Socinianism, en radikal kristendomstolkning under 1500- och 1600-talen, företrädd främst av italienarna Lelio Sozzini (1525–62) och hans brorson Fausto Sozzini, latiniserat Faustus Socinus (1539–1604). Man avvisade en rad traditionella läropunkter som Treenigheten och Kristi preexistens och företrädde en pelagiansk människosyn med tonvikt på religionens moraliska nytta. Därmed förebådades drag i upplysningstidens teologi. I Polen ledde socinianismen till bildandet av ett särskilt kyrkosamfund, som dock förbjöds 1658.

Sikhism

Sikhism är en indisk monoteistisk religion, som grundlagts genom tio guruers förkunnelse och organisatoriska verksamhet under 1500–1600-talen. Läran vilar på den heliga skriften "Adi Granth". Sikhismens ursprungsområde är landet kring Indusflodens övre lopp (Punjab). I dag finns dess viktigaste fäste i den indiska delstaten Punjab, vars befolkningsmajoritet är sikher. Där, i Amritsar, ligger också sikhismens religiösa centrum, Gyllene templet Amritsar. Sikherna utgör ca 7 % av Delhis invånare, av Indiens totala befolkning ca 2 %. Betydande grupper finns i Storbritannien, USA och Canada.

Shintoism

Shintoismen är en viktig religion i Japan.

Shino, eller shintoismen är Japans inhemska och äldsta religion. Shinto betyder "gudarnas väg". Enligt denna religion härstammar de japanska kejsarna från solgudinnan.

Shintoismen har vid sidan av buddhismen haft ett avgörande inflytande på Japans historia och kultur.

Utmärkande för shintoismen är dess många ritualer och vördnad inför naturen och de döda.

Satanism

Satanism (uppkallad efter Satan) avser dyrkan av djävulen och det onda. Om äldre tiders tro på förbund med djävulen (t.ex. djävulsförskrivning, häxor och häxprocesser). En till djävulen riktad kult finns omtalad sedan medeltiden; från 1600-talet berättas om "svarta mässor" och dylikt. Ibland har det handlat om en medvetet antikristen kult (skändande av nattvardsbrödet, trampande på korset etc.). Sanningen i dessa historier kan ofta betvivlas.

Sabellianism

Sabellianism, kristologisk lära, uppkallad efter teologen Sabellius, som undervisade i Rom under 200-talets första hälft.

Sabellius lärde att Fadern, Sonen och Anden utgör en enhet. De tre är blott olika uppenbarelsesätt, latin modi, en uppfattning som sabellianerna delade med modalismen. I motsats till dynamismen hävdade Sabellius starkt Sonens väsensenhet med Fadern.

Sabellianismen avvisades som heretisk av den Katolska kyrkan, vid ett kyrkomöte år 261.

Puritanism

Puritanism, betydelsefull gren av 1500- och 1600-talens engelska kyrkoliv. De av kalvinismen präglade puritanerna ville rena (därav namnet) den anglikanska kyrkan från dess, som de menade, obibliska inslag: mässkläder, fast liturgi, episkopal kyrkoordning m.m. Puritanismen lade stor vikt vid omvändelse och en strängt moralisk livsföring såsom flit, söndagshelgd och avhållsamhet från världsliga nöjen. John Bunyans "Kristens resa" uttrycker denna livshållning. Puritanismen förgrenade sig i bl.a.

Protestantism

Protestantism, benämning på kristendomstolkningar som direkt eller indirekt formats av 1500-talets reformation. Benämningen har sitt ursprung i en protest från ett antal furstar och riksstäder vid riksdagen i Speyer 1529. Den gällde ett majoritetsbeslut mot en tidigare (1526) överenskommelse att varje territorium i avvaktan på ett kommande kyrkomöte skulle ha frihet att självständigt gestalta sin religion.

Sidor