samhälle

Bimetallism

Bimetallism, dubbel myntfot. Värdet av landets myntenhet knöts till såväl silvrets som guldets värde och förhållandet mellan de två metallernas värden var bestämt i lag. Exempelvis utgjorde en USA-dollar åren 1837–73 371,22 gran silver eller 23,22 gran guld (1 gran=0,062 g). Problem uppstod när förändringar i utbud eller efterfrågan på metallerna gjorde att förhållandet mellan deras priser på den fria marknaden avvek från det officiella förhållandet. Bimetallismen är numera ur bruk.

Bilism

Bilism betecknar bilens transportroll i samhället, särskilt när den betraktas i samband med förflyttningsmöjligheter, lokalisering, ekonomi, miljö, säkerhet m.m. Bilismens utveckling har i hög grad varit koncentrerad till de industrialiserade länderna. I USA blev den tidigt en viktig samhällsföreteelse. I övriga världen kom utvecklingen igång på allvar efter andra världskriget. I Sverige fanns det 1945 ca 50 000 registrerade personbilar, motsvarande 133 invånare per personbil. Antalet hade 1988 ökat till nästan 3 500 000 bilar, motsvarande 2,4 invånare per personbil.

Sidor