sexualitet

Frotteurism

Frotteurism, avvikande sexuellt beteende som innebär ett tvångsmässigt behov av att söka sexuell stimulans och tillfredsställelse genom att gnida framför allt underlivet mot någon främmande person i situationer och miljöer där trängsel naturligt uppstår, t.ex. i köer eller kommunaltrafik som tunnelbana, bussar.

Voyeurism

Voyeurism eller skoptofili är en sexuell avvikelse som kännetecknas av ett tvångsmässigt återupprepat behov att nå sexuell upphetsning och orgasm som otillåten, dold betraktare av andra människors avklädning, nakenhet och sexuella aktivitet.

Sadomasochism

Sadomasochism, även förkortad som SM, är en term lanserad av psykiatern Krafft-Ebing 1886 för en kombination av sadism och masochism, vanligen i ett sadomasochistiskt parförhållande, där den enskilda partnerns sexuella behovsinriktning är endera sadistisk, masochistisk eller bådadera. Sadomasochism utmärks ofta av ett strikt ritualiserat mönster av handlingar och attiraljer för att skapa sexuell upphetsning och nå orgasm. Sadomasochistiska inslag kan också vara begränsade till mäns och kvinnors sexuella fantasier.

Sadism

Sadism är ett tvångsmässigt behov att förnedra, tvinga till underkastelse, tillfoga fysisk och psykisk smärta. Sadism förekommer ofta i ett starkt ritualiserat sammanhang, för att nå sexuell upphetsning och orgasm. Detta beteendemönster skildrades av markis de Sade, bl.a. i romanen "Justine eller dygdens besvärligheter" (1791), och termen sadism lanserades av Krafft-Ebing 1886.

Pedofilism

Pedofili är en beteckning för en vuxen människas sexuella dragning till prepubertala barn och barn i tidig pubertet (vanligtvis 13 år eller yngre). Då attraktionen riktas mot unga tonåringar (personer i pubertetsåldern), snarare än yngre barn, används istället begreppet hebefili eller efebofili.

Masochism

Masochism, benägenhet att utsätta sig för skymfande behandling, att vara martyr; särskilt ett tvångsmässigt behov att bli förnedrad, att underkasta sig eller att låta sig utsättas för fysisk och psykisk smärta, ofta i ett ritualiserat sexuellt scenario, för att nå sexuell upphetsning och orgasm. Leopold von Sacher-Masoch skildrade i romanen "Venus i päls" (1870) ett sådant scenario, och Richard von Krafft-Ebing lanserade termen masochism 1896.