sexualitet

Frotteurism

Frotteurism, avvikande sexuellt beteende som innebär ett tvångsmässigt behov av att söka sexuell stimulans och tillfredsställelse genom att gnida framför allt underlivet mot någon främmande person i situationer och miljöer där trängsel naturligt uppstår, t.ex. i köer eller kommunaltrafik som tunnelbana, bussar.