sport

Huliganism

Huliganism kallas våld från supportergrupper med anknytning till sportevenemang, oftast i ett lands högre divisioner i en lagsport eller vid internationella lagsportevenemang. Den som utövar detta våld och som gör det i en sportklubbs namn, kallas huligan, ett ord som senare använts för att referera till personer som ägnat sig åt våldsamheter även på andra håll. Det är mest förekommande inom fotbollen men även i andra sporter som till exempel bandy och ishockeyn har det ibland förekommit huliganer.

Antagonism

Ordet antagonist härstammar från grekiskans anti (ἀντ, 'mot') och agonistes (αγωνιστής, 'kämpe'), det vill säga motståndare. Ordet används i skilda betydelser:

  • en motståndare till ett verks huvudperson, se antagonist (narratologi)
  • antagonister bland läkemedel, se antagonist (farmakologi)
  • en motverkande muskel eller muskelgrupp, se antagonist (fysiologi)
  • en träningsmetod som kan användas vid styrketräning, se antagonistmetoden

Amatörism

På lägre nivå är utövarna oftast amatörer, men på elitnivå rör det sig numera ofta om professionell sport i många länder. Tidigare var man ofta mera noggrann med att skilja på amatörism och professionalism, men sedan slutet av 1980-talet tävlar ofta proffs och amatörer i samma tävlingar och även olympiska spelen har öppnats för proffs.