Klientelism

Klientelism, term som har sina rötter i det antika klientbegreppet och betecknar olika sätt att bygga upp och politiskt utnyttja klientrelationer. Generellt utmärks klientelismen av att den är organisationscentrerad. Organisationens ledning kan hålla samman klientelet genom att både utnyttja gemensamma intressen och utdela eller undanhålla favörer och hot. I den moderna klientelismen är partimaskinen och dess "boss" centrala begrepp. Valsystem som främjar konkurrens inom politiska partier sägs ge utrymme för klientelism eller "patronage". Klientelistiska partistrukturer återfinns ofta i nya stater med ett kolonialt förflutet men också i länder präglade av snabb urbanisering och invandring. Exempel finns, utom i Amerika, också i några europeiska länder, t.ex. Italien och Frankrike. Termen klientelism används också för att beteckna en relation mellan en myndighet och de grupper eller intressen ("klienter") som den reglerar, genom vilken de senare kan utöva inflytande över myndighetens verksamhet.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.