Libertarianism

Libertarianism, benämning på politisk-filosofiska idéer som betraktar individens frihet från tvång som grundläggande värde, oberoende av om tvånget utgår ifrån andra individer eller staten. Definitionen är långt ifrån entydig och gränsen till nyliberalism och liberalism oklar.

Lägg till ny kommentar