Malthusianism

Malthusianism, nationalekonomisk teori, se även nymalthusianism.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar