Manschauvinism

Manschauvinism (eng. male chauvinism), inställning hos män som anser att de är överlägsna kvinnorna. Termen uppstod inom kvinnorörelsen på 1970-talet.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar