Marginalism

Marginalism, nationalekonomiskt tänkande som slog igenom på 1870-talet och som innebär att små (marginella) förändringar i pris, kvantitet, kostnader, nytta etc. ges en central roll i den ekonomiska analysen.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar