Masochism

Masochism, benägenhet att utsätta sig för skymfande behandling, att vara martyr; särskilt ett tvångsmässigt behov att bli förnedrad, att underkasta sig eller att låta sig utsättas för fysisk och psykisk smärta, ofta i ett ritualiserat sexuellt scenario, för att nå sexuell upphetsning och orgasm. Leopold von Sacher-Masoch skildrade i romanen "Venus i päls" (1870) ett sådant scenario, och Richard von Krafft-Ebing lanserade termen masochism 1896.

Lägg till ny kommentar