McCarthyism

McCarthyism, benämning på politisk förföljelse av personer som anses ha vänsterradikala eller socialistiska sympatier. Företeelsen har fått namn efter Joseph McCarthy, men den har funnits långt innan denne startade sin karriär.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar