Meteorism

Meteorism (nylat. meteorismus, av grek. metearismos 'lyftning', 'upphöjning', av meteariza 'lyfta i vädret', 'upplyfta'), utspändhet i buken till följd av ökad gasbildning i tarmarna.

Kategori: 

Lägg till ny kommentar