Mikroorganism

Mikroorganism, organism som är osynlig för blotta ögat, dvs. mindre än någon tiondels millimeter, och som för att kunna studeras vanligen kräver speciellt anpassad teknik, såsom sterilisering, sterilteknik, mikroskop och särskilda odlingsmaterial. Mikroorganism kan också definieras som mikroskopiskt liten organism, encellig eller ingående i enklare cellaggregat, med ingen eller måttlig grad av celldifferentiering. Alla mikroorganismer har dock förmåga att i naturen växa som enskilda celler. Till mikroorganismerna räknas bakterier, encelliga alger, jästsvampar, mikroskopiskt små svampar och protozoer; oegentligt inkluderas ofta även virus. I cellaggregat kan några av dessa organismer (svampar och alger), nå makroskopiska dimensioner.

De medicinskt och veterinärmedicinskt viktigaste mikroorganismerna är sjukdomsframkallande bakterier och virus jämte mikroskopiskt små svampar och protozoer. I medicinska sammanhang förs i allmänhet också parasitiska maskar till mikroorganismerna, eftersom de infekterande stadierna, dvs. ägg eller larver, som regel är mikroskopiskt små. Vetenskapen om mikroorganismerna kallas mikrobiologi och vetenskapen om de mikroorganismer som orsakar sjukdom hos människa kallas medicinsk mikrobiologi.

Kategori

Lägg till ny kommentar

Filtered HTML

  • Webbadresser och e-postadresser görs automatiskt om till länkar.
  • Tillåtna HTML-taggar: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Rader och stycken bryts automatiskt.